Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Pracownia
 • Ryszard Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga
PROMOCJA -20% na wybrane produkty!
PRZEJDŹ DO SKLEPU

Witamy Państwa na oficjalnej stronie internetowej firmy BioDar

Gospodarstwo kulturowe BioDar
Dr inż. Stanisław Flaga

Gospodarstwo kulturowe BioDar realizuje swoją misję korzystając z bogatego dorobku naukowego Instytutu Dziedzictwa Wsi i Regionów oraz szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ważną sferę działań Gospodarstwa stanowi ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a jednym z podstawowych celów pozostaje zachowanie różnorodności biologicznej i hodowla organizmów pożytecznych możliwych do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Od 1989 roku realizujemy program wdrażania do praktyki ogrodniczej trzmieli i pszczół samotnic gniazdujących kolonijnie, a od 2012 roku firma prowadzi własną hodowlę pszczół samotnic na skalę komercyjną. Uczestnicząc w tworzeniu postępu biologicznego odpowiadamy na wysokie wymagania stawiane przez konsumentów żywności i naszych klientów w zakresie wysokiej jakości oferowanych produktów i bezpieczeństwa ich stosowania.

Gospodarstwo jest częścią składową regionalnego centrum zachowania bioróżnorodności. W tym obszarze zaangażowania prowadzi kolekcje zachowawcze roślin uprawnych o wysokiej wartości biologicznej (historyczne odmiany roślin rolniczych, warzywniczych i sadowniczych). We współpracujących gospodarstwach ekologicznych nadzoruje także kolekcje roślin leczniczych, zielarskich i miododajnych. Podobne prace są prowadzone dla ochrony roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

Sfera dziedzictwa kulturowego obejmuje produkty zdobione w sposób charakterystyczny dla różnych grup kulturowych. Wysoka jakość naszych produktów zyskuje uznanie bardzo wymagających odbiorców. Ich cenne uwagi sprawiają, że oferta gospodarstwa jest stale uzupełniana, a produkty są doskonalone.

Wydawnictwo BioDar

Wydawnictwo BioDar ukierunkowane jest na tworzenie niskonakładowych publikacji o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, głównie na temat owadów pożytecznych. Autorzy naszych publikacji to wybitni specjaliści, mający wiedzę i doświadczenie w licznych badaniach i pracach hodowlanych związanych z organizmami pożytecznymi.

Oferta wydawnicza skierowana jest do każdego, kto zainteresowany jest zapoznaniem się z najważniejszymi i najnowszymi informacjami na temat organizmów pożytecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu.

Przykładowe projekty BioDar

 • Szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania/pielęgnacji pszczoły murarki ogrodowej Osmia bicornis (O. rufa L.) wraz z dostarczeniem kompletnych zestawów hodowlanych murarki ogrodowej dla kilku Spółdzielni Sadowniczych na terenie województw małopolskiego i mazowieckiego w latach 2016-2018.
 • "Czynna ochrona bioróżnorodności pszczół samotnic na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego" - projekt realizowany w latach 2014 i 2015 obejmujący warsztaty, szkolenia, zaopatrzenie gospodarstw ekologicznych w zestawy do hodowli pszczoły murarki ogrodowej, wydanie publikacji o ochronie pszczół samotnic, roślinach pokarmowych pszczół i klucza do rozpoznawania pszczół.
 • Współpraca z Fundacją Greenpeace Polska przy akcji "Adoptuj Pszczołę" - dostarczenie dwóch gatunków pszczół samotnic.
 • Wykonanie domków dla pszczół samotnic dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 • Przygotowanie tablic informacyjno-edukacyjnych nt. organizmów pożytecznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w ramach projektu polsko-niemieckiego "Skrzydlate domy".
 • Innowacyjne tematy badawczo-wdrożeniowe - Chów pszczoły porobnicy włochatki Anthophora plumipes (Pall.)

Realizowane projekty unijne

Firma BioDar bierze udział w projekcie unijnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4 Zarzadzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej. Realizacja projektu przewidywana jest na okres 30.12.2012 do 30.10.2015.


Wszelkie materiały umieszczone na stronie internetowej firmy BioDar, a w szczególności teksty, fotografie i grafika, są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster