Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga
"Metody czynnej ochrony pszczół miesiarkowatych (Apoidea: Megachilidae)"
 • Autor:Stanisław Flaga
 • Wydawca:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Wydawnictwo BioDar, Kraków 2014
 • Format:A5
 • Objętość:40 stron
 • Okładka:Półsztywna, kolorowa, foliowana
 • Inne:Tekst wzbogaca 31 barwnych zdjęć i 1 rycina
 • Cena:25,0 zł
 • Waga:100 g
Opis produktu

Tytuły wybranych rozdziałów:
 • Charakterystyka taksonomiczna i biologiczna najważniejszych rodzajów pszczół miesiarkowatych
 • Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz sposobów ograniczania ich skutków (niezgodna z potrzebami pszczół baza pokarmowa, zanikanie miejsc rozrodu i bytowania, niski poziom wiedzy społeczeństwa nt. potrzeby ochrony pszczół dziko żyjących)
 • Sposoby ochrony pszczół miesiarkowatych zakładających gniazda w: pustych łodygach roślin, pędach roślin o miękkim rdzeniu, pustych muszlach ślimaków oraz na powierzchniach ścian, skał i kamieni
 • Przykłady kontrolowanego chowu wybranych gatunków pszczół miesiarkowatych (chów murarki ogrodowej Osmiabicornis, chów miesiarki lucernówki Megachilerotundata)

Publikacja skierowana jest do osób zajmujących się czynną ochroną środowiska, miłośników przyrody i posiadaczy ogrodów.

Celem publikacji jest przybliżenie zagadnień dotyczących biologii i ochrony pszczół miesiarkowatych.

W sposób prosty i zwięzły opisane są wygląd, siedliska i preferencje pokarmowe takich rodzajów, jak: Makatka (Anthidium), Makateczka (Anthidiellum), Wałczatka (Heriades), Nożycówka (Chelostoma), Murarka (Osmia), Miesiarka (Megachile). Wymienione są główne przyczyny zanikania najcenniejszych gatunków pszczół miesiarkowatych i sposoby ich ochrony. Nacisk położony jest na aspekt praktyczny, tj. na kontrolowany chów wybranych gatunków pszczół.

Całość wzbogacona jest licznymi fotografiami przedstawiającymi pszczoły, ich miejsca gnieżdżenia i rośliny pokarmowe.

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster