Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga
"Pszczoła murarka ogrodowa"
 • Autor:Stanisław Flaga
 • Wydawca:Zarząd Główny PKE, Kraków 2002
 • Format:B5
 • Objętość:40 stron
 • Okładka:Półsztywna, kolorowa, foliowana
 • Inne:Wewnątrz opracowania znajduje się 4-stronicowa wkładka kredowa z 8 barwnymi zdjęciami; tekst ilustruje ponadto 6 rycin czarno-białych
 • Cena:20,0 zł
 • Waga:100 g
Opis produktu

Tytuły wybranych rozdziałów:
 • Wygląd i budowa zewnętrzna
 • Biologia i rozród - strategia życiowa, fenologia pojawu, gniazdowanie
 • Rola czynników pokarmowych w życiu murarki ogrodowej
 • Chów i użytkowanie - pozyskanie pszczół do hodowli, sterowanie okresem wylotu, oprzyrządowanie hodowli, profilaktyka sanitarna i higiena chowu
 • Terminarz prac w chowie działkowym
 • Ochrona murarki ogrodowej w środowisku naturalnym

Murarka ogrodowa swoją polską nazwę zawdzięcza cechom biologicznym - zdolnościom murowania w gnieździe przegród ziemnych - i środowisku, w którym najczęściej występuje. Szczególne predyspozycje zadecydowały o tym, że przetrwała do dzisiejszych czasów, nie tracąc nic ze swego przywiązania do siedzib ludzkich.

Gatunek ten występował dawniej pospolicie gnieżdżąc się w słomianych strzechach chłopskich domów, w łodygach roślin o pustym rdzeniu lub w trzcinie. Stwierdzono, że 3 000 samic murarki ogrodowej może zastąpić w roli zapylacza dwa ule pszczół miodnych, które liczą po kilkadziesiąt tysięcy robotnic. Z uwagi na efektywność zapylania, możliwości praktycznego wykorzystania murarki ogrodowej do zapylania roślin rolniczych i ogrodniczych są więc ogromne.

W ostatnich latach wielu sadowników oraz posiadaczy ogródków działkowych pozyskało gniazda i kokony tego gatunku. W oparciu o pierwotny materiał zarodowy nastąpił szybki rozwój hodowli prowadzonej metodami ekstensywnymi. Doświadczenia wiodących gospodarstw sadowniczych pokazują, że chów murarki ogrodowej może być istotnym elementem postępu biologicznego w rolnictwie i sposobem jej ochrony.

W literaturze popularnej niewiele jest materiałów dotyczących murarki, a i te, które się ukazały, z uwagi na mały nakład, szybko zostały wyczerpane. Wydana publikacja jest kierowana głównie do rolników i ogrodników, a także posiadaczy ogrodów i osób realizujących różnego rodzaju programy ochronne i wdrożeniowe, dotyczące pszczół.

Ochrona i rozwinięcie hodowli murarek w Polsce wiąże się z podjęciem szerokiej edukacji i taki ma cel proponowana monografia o biologii, hodowli i gospodarskim wykorzystaniu murarki ogrodowej. Publikacja przeznaczona jest dla uczniów szkół rolniczych i studentów wyższych uczelni rolniczych. Z pewnością jednak z jej wydania ucieszą się również ogrodnicy i rolnicy.

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster