Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga
"Rośliny pokarmowe pszczół samotnic"
 • Autor:Stanisław Flaga
 • Wydawca:Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2015
 • Format:A5
 • Objętość:104 strony
 • Okładka:Półsztywna, kolorowa, foliowana
 • Inne:Tekst wzbogaca 116 barwnych zdjęć
 • Cena:30,0 zł
 • Waga:230 g
Opis produktu

Tytuły wybranych rozdziałów:
 • Rośliny i owady zapylające
 • Część szczegółowa - opisy gatunków roślin i wykazy gatunków pszczół samotnic, które je odwiedzają

Publikacja w formie przewodnika po roślinach pokarmowych pszczół samotnic skierowana jest do wszystkich zajmujących się czynną ochroną środowiska, miłośników przyrody i posiadaczy ogrodów.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najbardziej atrakcyjnych gatunków roślin pokarmowych pszczół samotnic (nie tworzących społeczności owadzich) i wskazanie siedlisk, gdzie owady te mogą znaleźć atrakcyjny pokarm kwietny i dogodne warunki dla swojego rozwoju.

Podane w opracowaniu gatunki roślin zestawiono kierując się potrzebą ukazania taksonów zarówno odwiedzanych przez szerokie zespoły zapylaczy, jak i tych, które są ważne dla pszczół mocno oligolektycznych (o wąskiej bazie pokarmowej).

W opisie roślin zastosowano schemat uwzględniający: rodzinę, rozmieszczenie, siedlisko, cechy botaniczne, użytkowanie. Pod określeniem Rodzina znajdują się wiadomości dotyczące przynależności rośliny do określonej rodziny botanicznej. Informacje odnoszące się do Rozmieszczenia oznaczają realną możliwość napotkania opisywanego gatunku rośliny w warunkach naturalnych. W opisie Siedliska podano najczęściej występujące miejsca rozwoju wraz z charakterystycznymi cechami mikroklimatycznymi i warunkami glebowymi. Właściwości swoiste rośliny podano w punkcie Cechy botaniczne. W celu podkreślenia korzyści, jakie człowiek uzyskuje z obecności pszczół dziko żyjących, w punkcie zatytułowanym Użytkowanie przedstawiono informacje odnoszące się do znaczenia gospodarczego, leczniczego i kulturowego poszczególnych gatunków roślin.

Całość wzbogacona jest licznymi fotografiami przedstawiającymi rośliny pokarmowe pszczół samotnic.

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster