Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
 • Gospodarstwo kulturowe
 • Dr inż. Stanisław Flaga
 • Wydawnictwo
 • Dorota Flaga
"Rośliny pszczelarskie w zabudowie biologicznej terenów spełniających różne funkcje"
 • Autor:Stanisław Flaga
 • Wydawca:Zarząd Główny PKE, Kraków 2000
 • Format:A4
 • Objętość:44 strony
 • Okładka:Półsztywna, kolorowa, foliowana
 • Inne:Tekst wzbogaca 18 czarno-białych rycin
 • Cena:15,0 zł
 • Waga:140 g
Opis produktu

Tytuły wybranych rozdziałów:
 • Roślinne wskaźniki fenologiczne
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Tereny zieleni skarpowej
 • Strefy o ponadnormatywnym poziomie hałasu i wibracji
 • Strefy ochrony przeciwwietrznej i przeciwerozyjnej
 • Zieleń terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych
 • Rośliny nagrobne i cmentarne
 • Architektura ekologiczna: "Zielone dachy, "Zielone elewacje", Strefy ochrony termicznej budynków

Jak projektować ładnie? Wydaje się, że każdy wie jak powinien wyglądać ładny dom, jego otoczenie czy krajobraz. Ładny krajobraz charakteryzuje się harmonią wszystkich elementów i komórek, które go tworzą.

Równowaga, jaką obserwujemy w środowisku naturalnym jest zjawiskiem dużo trudniejszym do osiągnięcia w praktyce, gdy przechodzimy na bardziej intensywny sposób zagospodarowania terenu. Zakłócenie naturalnych procesów rozwojowych uniemożliwia wówczas funkcjonowanie zespołów organizmów, co prawie zawsze prowadzi do zubożenia składu gatunkowego flory i fauny.

Zadania, jakie stoją dzisiaj przed architektami zieleni powinny uwzględniać procesy ekologiczne zachodzące w środowisku naturalnym i wiedzę na temat skażeń i stopnia zagrożenia poszczególnych gatunków. Od właściwego zagospodarowania terenu zależy w dużej mierze zachowanie dla przyszłych pokoleń różnorodności gatunkowej organizmów i bogactwa, jakie otrzymaliśmy w spadku po minionych epokach.

Pszczoły, jako liczna grupa organizmów (w Polsce wykazano około 470 gatunków), mimo dużej plastyczności związanej z odwiedzaniem szeregu roślin pokarmowych, ustępują pod wpływem naporu skażeń i innych czynników ograniczających ich rozwój. Wiele gatunków, niegdyś pospolitych, dzisiaj znajduje się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem lub spotykanych jest rzadko. Lokalnie występujące zespoły gatunków podlegają selekcji, której wyznacznikiem jest dostosowanie do takiego sposobu zagospodarowania terenu, jaki ustala człowiek.

Głównym powodem zanikania pszczół jest brak ciągłości kwitnienia roślin pokarmowych i degradacja zajmowanych dotychczas siedlisk. Nie ulega wątpliwości, że baza pokarmowa pszczół wymaga ciągłej poprawy, dlatego w nowoczesnym planowaniu przestrzennym rośliny pożytkowe pszczół powinny odgrywać zasadniczą rolę.

Wielkie bogactwo form, kształtów, barw i wysokości sprawia, że rośliny pszczelarskie są materiałem o dużych walorach ozdobnych. Nie bez znaczenia jest możliwość wszechstronnego ich zastosowania na terenach o specyficznym przeznaczeniu. Walory użytkowe roślin pszczelarskich są ważnym argumentem przemawiającym za szerokim ich stosowaniem w różnego typu nasadzeniach.

Publikacja jest swego rodzaju przewodnikiem po gatunkach i odmianach roślin pszczelarskich, które można wykorzystać m.in. jako składnik pasów wiatrochronnych i osłon izolujących przed hałasem, komponent żywopłotu, element roślinnej zabudowy dróg, istotny składnik korytarzy ekologicznych, a nawet wskaźnik fenologiczny przydatny w gospodarce rolnej. Opracowanie przeznaczone jest głównie dla projektantów zieleni, choć z pewnością skorzystają z niego właściciele ogrodów, rolnicy i osoby zajmujące się edukacją ekologiczną.

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster