Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
  • Gospodarstwo kulturowe
  • Dr inż. Stanisław Flaga
  • Pracownia
  • Ryszard Flaga
  • Wydawnictwo
  • Dorota Flaga

Artykuły / referaty

Nasze pszczoły

W ostatnich latach nastąpił w Polsce gwałtowny spadek ilości rodzin pszczoły miodnej. Najnowsze szacunki wskazują, że jest ich niespełna 700 tys., co świadczy o ponad trzykrotnym zmniejszeniu się ilości pni w porównaniu do roku 1985 (2,2 mln). Tak ogromny spadek ilości rodzin budzić może uzasadnione obawy o stan zapylenia roślin użytkowych owadopylnych.

Więcej informacji >
Różnorodność gatunkowa czosnków występujących w środowisku naturalnym i możliwości gospodarczego ich wykorzystania

Cebula i czosnek należą w systematyce Reveala do rodziny czosnkowate Alliaceae i wszystkie gatunki określane są identyczną nazwą łacińską Allium. Rodzaj ten obejmuje około 700 gatunków roślin występujących w stanie dzikim na całej półkuli północnej, przede wszystkim w strefie klimatu umiarkowanego.

Więcej informacji >
Nasze owady pożyteczne - Osa bolica

Bolica należy do os samotnych nie tworzących społeczeństw. Ze względu na brak robotnic, które zwykle opiekują się potomstwem i zajmują budowaniem gniazda, wszystkie czynności łącznie z prowiantowaniem komórek lęgowych wykonuje samica. Po zgromadzeniu dostatecznej ilości pokarmu pokarmu i złożeniu do każdej komórki po jednym jajeczku, wejście do gniazda zostaje zamurowane i ślad po gnieździe zanika. Z jaj wylęgają się wkrótce larwy które rozwijają się dalej korzystając ze zgromadzonego w komórkach pokarmu. Każda larwa rozwija się samotnie, bez kontaktu z matką i jej potomstwem.

Więcej informacji >
Osobliwości przyrodnicze Małopolski - pszczolinka złocista

Osiągnięcia nauk biologicznych ostatnich lat sprawiają, że pszczołom dzikim poświęcamy coraz więcej uwagi. Pszczolinka złocista jest gatunkiem charakterystycznym dla Europy zachodniej. Na obszarze Polski pojawiła się na początku XX wieku

Więcej informacji >
Osobliwości przyrodnicze Małopolski - porobnica drewniarka

Porobnica drewniarka jest gatunkiem europejsko-syberyjskim, notowanym rzadko w całej Polsce i podlegającym ochronie częściowej. Pod względem preferencji gniazdowych znacznie różni się od wszystkich innych pszczół samotnic, gdyż zakłada gniazda nie w ziemi, czy pędach roślin zielnych, ale w suchym drewnie.

Więcej informacji >
Budki dla ptaków

Przed powieszeniem skrzynek wsypuje się do ich wnętrza nieco trocin zmieszanych z suchym i pokruszonym torfem. Trociny mają zastąpić próchno jakie znajduje się w każdej dziupli naturalnej. Bez torfu lub próchna ptaki nie chcą się gnieździć w budkach, zwłaszcza te gatunki, które nie wyścielają gniazda. Warstwa trocin lub torfu powinna mieć grubość 2-3 cm.

Więcej informacji >
BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster