Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
  • Gospodarstwo kulturowe
  • Dr inż. Stanisław Flaga
  • Pracownia
  • Ryszard Flaga
  • Wydawnictwo
  • Dorota Flaga

Firma BioDar bierze udział w projekcie unijnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4 Zarzadzanie własnością intelektualną, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej. Realizacja projektu przewidywana jest na okres 30.12.2012 do 30.10.2015.

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie zgłoszenia do Niemieckiego Urzędu Patentowego DPMA i przeprowadzenie właściwej procedury wnioskowej w zakresie ochrony wzoru użytkowego "Płytka siedliskowa dla pszczół samotnic". Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na wyżej podany wzór użytkowy ułatwi komercyjne wprowadzenie tego produktu na rynek niemiecki i wpłynie na wzrost efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych.

Zgłoszony wniosek dotyczy płytek siedliskowych umożliwiających chów pszczół samotnic należących do następujących rodzajów: Samotka (Hyleus), Rożyca (Ceratina), Wałczatka(Heriades), Nożycówka (Chelostoma), Murarka (Hoplitis, Osmia), Tynkarka (Chalicodoma), Miesiarka (Megachile), Makatka (Anthidium). Wprowadzany system hodowli gwarantuje wysoką efektywność zapylania roślin i ułatwia chów pszczół przez ograniczenie pracochłonnych czynności (m.in. związanych z wyciąganiem kokonów z tradycyjnych gniazd trzcinowych) i zastosowanie prostego i wygodnego w obsłudze oprzyrządowania. Ponadto zastosowanie płytek siedliskowych zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas wyciągania kokonów z gniazd, a możliwość wykorzystania ich w wielu kolejnych sezonach pozwala znacznie obniżyć koszty tradycyjnego chowu. Wdrażany system gwarantuje pozyskiwanie pszczół samotnic w sposób innowacyjny, nieznany i nieskomercjalizowany na terenie Europy i wykorzystany może być przez posiadaczy upraw drzew owocowych, warzyw pod osłonami, krzewów owocowych, plantacji jagodowych i warzyw gruntowych.

Informacji nt. realizowanego projektu udziela:
Dorota Flaga
e-mail: wydawnictwo@biodar.com.pl
tel. (48) 602 288 908

Zainteresowanym polecamy zapoznanie się z informacjami na stronach:
- PO IG: www.poig.gov.pl
- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mrr.gov.pl, www.mir.gov.pl
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP: http://www.parp.gov.plFundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster