Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
  • Gospodarstwo kulturowe
  • Dr inż. Stanisław Flaga
  • Pracownia
  • Ryszard Flaga
  • Wydawnictwo
  • Dorota Flaga

Czerwona lista trzmieli

Czerwona Lista Zwierząt Polski obejmuje 16 gatunków trzmieli najbardziej zagrożonych wyginięciem. Większość ujętych na liście gatunków występuje lokalnie, bądź ma specyficzne wymagania siedliskowe. Niepokój budzi fakt, że badania prowadzone od lat 80. ubiegłego wieku wskazują na coraz rzadsze występowanie gatunków niegdyś pospolitych. Szczególnie zagrożone są gatunki w przeszłości występujące rzadko, a dzisiaj spotykane w pojedynczych egzemplarzach lub niewykazywane. Ogólnie przyjmuje się, że na wysoki stan zagrożenia wielu gatunków ma wpływ zanik lub degradacja dogodnych siedlisk i chemizacja rolnictwa. Czynniki środowiskowe skutkują tym, że w warunkach naturalnych jedynie około 20 procentom matek, które wychodzą z zimowli, udaje się wyprowadzić formy płciowe. Przeważająca większość królowych przedwcześnie ginie lub tworzy gniazda bez samic potomnych, albo z małą ich ilością. Różne stopnie zagrożenia trzmieli prezentuje załączona tabela.

Kategoria zagrożenia
Wykaz gatunków
Zanikłe (Ex)
lub prawdopodobnie zanikłe (Exp)
- Trzmiel olbrzymi
- Trzmiel Sichela
- Trzmiel zachodni
Wymierające (E) - Trzmiel stepowy
Narażone (V) - Trzmiel ciemnopasy
- Trzmiel grzbietoplam
- Trzmiel ozdobny
- Trzmiel paskowany
- Trzmiel rdzawoodwłokowy
- Trzmiel różnobarwny
- Trzmiel szary
- Trzmiel wielkooki
- Trzmiel wrzosowiskowy
- Trzmiel zmienny
Rzadkie (R) - Trzmiel sześciozębny
- Trzmiel wschodni
- Trzmiel wysokogórski
- Trzmiel wyżynny
O nieokreślonym zagrożeniu (I) - Trzmiel czarnopaskowy
- Trzmiel kołnierzykowy
BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster