Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
  • Gospodarstwo kulturowe
  • Dr inż. Stanisław Flaga
  • Pracownia
  • Ryszard Flaga
  • Wydawnictwo
  • Dorota Flaga

Prace nad hodowlą całoroczną

W końcu lat osiemdziesiątych rozpoczęto wykorzystywać trzmiele na coraz większą skalę do zapylania upraw szklarniowych i jagodowych. Realizowane programy badawcze pozwoliły na rozwinięcie hodowli sezonowych (ekstensywnych) i całorocznych (intensywnych). Stało się to możliwe dzięki rozwiązaniu takich problemów, jak wybór najlepszych gatunków trzmieli do zapylania poszczególnych gatunków roślin uprawnych oraz opracowaniu sposobu przerwania diapauzy u zimujących matek.

Bezpośrednimi przesłankami uzasadniającymi konieczność podjęcia hodowli trzmieli w oparciu o krajowe zasoby Bombinae były względy ochronne, w tym m.in:

  • potrzeba ograniczenia importu rodzinek trzmieli pochodzących z innych stref klimatycznych (niejednokrotnie zainfekowanych chorobami i pasożytami) i zaopatrzenie ogrodników w rodzinki trzmieli wyhodowane w oparciu o z rodzimy materiał biologiczny,
  • podniesienie wskaźnika procentowego liczby matek efektywnie zakładających gniazda i wyprowadzających rodzinki trzmieli (w naturze około 20% matek wyprowadza rodzinki trzmieli, podczas gdy w hodowli wskaźnik efektywności wynosi, co najmniej 50%),
  • chów trzmieli w warunkach sanitarnych pozwalających na utrzymanie w dobrej zdrowotności całego materiału biologicznego,
  • potrzeba zasilenia lokalnych populacji trzmieli zdrowym materiałem reprodukcyjnym pochodzącym z pasiek wdrożeniowych.

W efekcie realizowanych programów badawczych wyselekcjonowano elitarny materiał biologiczny, zainicjowano chów oraz zimowlę unasiennionych matek trzmiela ziemnego, a także podjęto produkcję rodzinek trzmieli w gospodarstwach współpracujących. W ramach podjętych działań prowadzono także prace nad doskonaleniem sprzętu hodowlanego i metod hodowli. Ich efektem jest m.in. opracowanie bezobsługowego ulika zaopatrzonego w podkarmiaczkę dostarczającą pokarmu płynnego, opracowanie konstrukcji ula chroniącego gniazdo przed wychłodzeniem i nadmiernym przegrzaniem (dzięki efektywnemu sposobowi wietrzenia), a także odpowiadającego wymaganiom biologicznych trzmieli (użyto jedynie materiały ekologiczne).

BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster