Murarka ogrodowa - System BioDar
Galeria Selekcja kokonów - poradnik
DE EN
BioDar
  • Gospodarstwo kulturowe
  • Dr inż. Stanisław Flaga
  • Pracownia
  • Ryszard Flaga
  • Wydawnictwo
  • Dorota Flaga

Miejsce gnieżdżenia

Liczne gatunki pszczół, w tym trzmieli, znajdują korzystne warunki dla swojego rozwoju w urozmaiconym krajobrazie, na który składają się m. in.: miedze, pobocza dróg polnych, rowy, wały, nasypy, skarpy z roślinnością ziołoroślową i zadrzewienia (śródpolne, nadrzeczne i przydrożne). Nawet pojedyncze drzewa i krzewy rosnące wśród dużych kompleksów jednorodnych i mniej atrakcyjnych roślin rolniczych stanowią typ ostoi wabiącej owady źródłem pokarmu i możliwością zakładania gniazd w ich otoczeniu.

Większość gatunków trzmieli gnieździ się w ziemi lub na jej powierzchni. Najczęściej wykorzystywane są do tego celu opuszczone nory gryzoni i kretów lub zeschłe kępy ubiegłorocznej trawy. Niektóre gatunki trzmieli gnieżdżą się nad ziemią: w dziuplach drzew, stodołach i budkach ptasich.

Gatunek trzmiela Miejsce gnieżdżenia
pod ziemią: w norach gryzoni
i kretów
na powierzchni ziemi: w kępach zeschłej trawy, ściółce, mchu lub pod kamieniami (k) nad ziemią; w dziuplach, gniazdach, budkach ptasich i różnych zakamarkach
Trzmiel ciemnopasy
+    
Trzmiel czarnopaskowy . +  
Trzmiel drzewny .   +
Trzmiel gajowy + k  
Trzmiel grzbietoplam + .  
Trzmiel kamiennik + +,(k) .
Trzmiel kołnierzykowy +    
Trzmiel leśny . + +
Trzmiel ogrodowy + . .
Trzmiel ozdobny + .  
Trzmiel paskowany +    
Trzmiel rdzawoodwłokowy + .  
Trzmiel różnobarwny +    
Trzmiel rudonogi   +  
Trzmiel rudoszary . + .
Trzmiel rudy . + .
Trzmiel stepowy   +  
Trzmiel szary . + .
Trzmiel sześciozębny +    
Trzmiel wąskopaskowy +    
Trzmiel wielkooki + .  
Trzmiel wrzosowiskowy + . .
Trzmiel wschodni . +  
Trzmiel wysokogórski + .,(k)  
Trzmiel wyżynny + .  
Trzmiel ziemny +   .
Trzmiel zmienny   + .
Trzmiel żółty . + .

Oznaczenia:
. rzadko występujące miejsca gnieżdżenia
+ najczęściej spotykane miejsca gnieżdżenia
BioDar.com.pl © Wszelka treść zawarta na stronie jest własnością jej autorów. Zabrania się kopiowania bez zgody autora.
Webmaster